Místní knihovna Žákovice
Naposledy aktualizováno: 5.3.2019

Místní knihovna Žákovice se nachází uprost?ed obce, u zastávky autobusu, v budov? bývalé školy, v prvním pat?e.

                                          

Pro ve?ejnost je otev?ena

ve ?tvrtek 1700 - 1800hod

Je zde také možnost využití ve?ejného internetu.

Jako knihovnice zde pracuje Anna Bendová.

Knihovna disponuje stálým knihovním fondem: 1501 svazků a vým?nným fondem: asi 240 svazků. Vým?na knihovního fondu probíhá pravideln? 3x  ro?n? (mezi knihovnami st?ediska Všechovice). Katalog je sou?ástí st?ediskového on-line katalogu a najdete jej na:

www.knihovnavsechovice.cz/katalog

Poslední vým?na cirkula?níko fondu: ve st?edu 26. února  2019.

Seznam cirkula?ních knih naleznete zde v záložce "vým?nný fond".