Místní knihovna Žákovice
Naposledy aktualizováno: 5.3.2019

Místní knihovna Žákovice se nachází uprostřed obce, u zastávky autobusu, v budově bývalé školy, v prvním patře.

                                          

Pro veřejnost je otevřena

ve čtvrtek 1700 - 1800hod

Je zde také možnost využití veřejného internetu.

Jako knihovnice zde pracuje Anna Bendová.

Knihovna disponuje stálým knihovním fondem: 1501 svazků a výměnným fondem: asi 240 svazků. Výměna knihovního fondu probíhá pravidelně 3x  ročně (mezi knihovnami střediska Všechovice). Katalog je součástí střediskového on-line katalogu a najdete jej na:

www.knihovnavsechovice.cz/katalog

Poslední výměna cirkulačníko fondu: ve středu 26. února  2019.

Seznam cirkulačních knih naleznete zde v záložce "výměnný fond".